"Z uwagi na stopniową stabilizację na rynku usług hotelarskich w Polsce zarząd Orbis podjął decyzję o sporządzeniu i przekazaniu do wiadomości publicznej prognozy wyniku finansowego EBITDA Grupy Hotelowej Orbis na 2011 rok. Prognozowany wynik wynosi 185 mln zł" – czytamy w komunikacie.

Prognoza EBITDA nie uwzględnia wpływu wyniku z tytułu transakcji sprzedaży nieruchomości, aktualizacji wartości aktywów trwałych, kosztów restrukturyzacji zatrudnienia oraz innych wydarzeń jednorazowych, podała spółka.

"Powyższa prognoza została sporządzona na podstawie analizy wyników finansowych za I półrocze 2011 roku, braku oznak spowolnienia w rezerwacjach na II półrocze 2011 oraz w oparciu o główne podstawy i założenia Zaktualizowanej Strategii Rozwoju i Modernizacji Grupy Hotelowej Orbis w latach 2007-2011" – czytamy dalej.

Grupę Hotelową Orbis tworzą spółki: Orbis, Hekon-Hotele Ekonomiczne, UAB Hekon oraz Orbis Kontrakty.

Orbis miał 33,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2011 roku wobec 3,04 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 394,08 mln zł wobec 396,19 mln zł rok wcześniej.