W lipcu inflacja roczna wyniosła 4,1% r/r.

W sierpniu największy wzrost odnotowano w kategorii "transport" - o 7,9 proc. r/r, w tym "paliwa do prywatnych środków transportu" - 13,5% oraz "użytkowanie mieszkania" - o 6,6%, w tym "nośniki energii" - o 7,8%, jak wynika z tabeli opublikowanej przez GUS.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2011 r. utrzymały się przeciętnie na poziomie zbliżonym do zanotowanego przed miesiącem.

W poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano jednak zróżnicowaną dynamikę cen, podał GUS. "Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie niższe ceny żywności (o 1,6%), a także odzieży i obuwia (o 2,8 proc.), które obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,35 pkt proc. i 0,14 pkt proc." - czytamy dalej w komunikacie.

GUS podał, że wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu br., w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku, wyniósł 4,3 proc. i znajdował się powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego określonego przez Radę Polityki Pieniężnej (2,5 proc.).

"Największy wpływ na ukształtowanie się wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych na tym poziomie miały podwyżki opłat związanych z mieszkaniem (o 5,8 proc.), wzrost cen żywności (o 4,5 proc.) oraz w zakresie transportu (o 7,9 proc.), które podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 1,50 pkt proc., 0,97 pkt proc. i 0,73 pkt proc.

Spadek cen odzieży i obuwia (o 0,9 proc.) obniżył wskaźnik w tym okresie o 0,04 pkt proc." - wyliczył GUS.

Dziewięciu ekonomistów bankowych oczekiwało, że wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych (CPI) wyniósł w sierpniu 4,1% r/r. Prognozy oscylowały w przedziale między 4,0% a 4,2%, przy średniej na poziomie 4,14 proc.