Inflacja w sierpniu wzrosła o 4,3 proc. rdr vs konsensus 4,1 proc. i 4,1 proc. w VII

"Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu br., w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku, wyniósł 4,3 proc. i znajdował się powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego określonego przez Radę Polityki Pieniężnej (2,5 proc.). Największy wpływ na ukształtowanie się wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych na tym poziomie miały podwyżki opłat związanych z mieszkaniem (o 5,8 proc.), wzrost cen żywności (o 4,5 proc.) oraz w zakresie transportu (o 7,9 proc.), które podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 1,50 pkt proc., 0,97 pkt proc. i 0,73 pkt proc. Spadek cen odzieży i obuwia (o 0,9 proc.) obniżył wskaźnik w tym okresie o 0,04 pkt proc." - napisał GUS w komunikacie.

Ceny w relacji miesiąc do miesiąca pozostały bez zmian

"Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie niższe ceny żywności(o 1,6 proc.), a także odzieży i obuwia (o 2,8 proc.), które obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,35 pkt proc. i 0,14 pkt proc. Wyższe ceny w zakresie łączności (o 4,8 proc.), towarów i usług związanych mieszkaniem (o 0,4 proc.), a także transportem (o 0,9 proc.), podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 0,20 pkt proc., 0,11 pkt proc. i 0,09 pkt proc." - podał GUS.