"Szacunki dotyczące wskaźnika inflacji CPI za sierpień zaskoczyły odczytem nieco wyższym niż konsensus ekonomistów. Z perspektywy naszych oczekiwań największe zaskoczenie wzbudził wzrost cen usług telekomunikacyjnych, które wzrosły o 4,9 proc. miesiąc do miesiąca (skala wzrostu nieobserwowana od stycznia 2000 r.).

Dane GUS wskazują, iż sierpień przyniósł dalsze dostosowanie cen gazu do nowych, wprowadzonych w lipcu taryf. Nie zaskoczył natomiast spadek cen odzieży i obuwia o 2,8 proc. miesiąc do miesiąca.

Ceny żywności taniały trzeci miesiąc z rzędu (tym razem o 1,6 proc. miesiąc do miesiąca), podczas gdy ceny transportu odnotowały wyższą niż oczekiwaliśmy dynamikę (0,9 proc.), do czego przyczynić się mógł wpływ osłabienia złotego na ceny paliw (wzrost o 1,3 proc. miesiąc do miesiąca).

Do końca roku oczekujemy spadku inflacji nieco poniżej 4 proc. rok do roku. Decydująca będzie skala wpływu osłabienia złotego na ceny produktów importowanych, głównie jednak na ceny paliw.

Wtorkowe dane GUS dotyczące inflacji należy traktować neutralnie z punktu widzenia perspektyw inflacyjnych Rady Polityki Pieniężnej. Do końca roku spodziewamy się stabilnych stóp procentowych".