"Opublikowany przez GUS wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu okazał się zbliżony do prognozy MF (4,25 proc. rdr) i nieco wyższy od średniej prognozy analityków rynkowych (4,1-4,2 proc. rdr). Różnica w stosunku do prognozy MF wynikała przede wszystkim z podwyżek cen usług telekomunikacyjnych, w przypadku których w sierpniu zakończyły się promocje, oraz zakończonego już w końcu sierpnia czasowego wzrostu cen paliw. Zanotowany w sierpniu br. spadek cen żywności był zgodny z sezonowym wzorcem" - powiedział PAP Kotecki.

"Jednocześnie podtrzymuję scenariusz stopniowego obniżania się inflacji w kolejnych miesiącach roku bieżącego i w I połowie przyszłego" - dodał.

Zgodnie z opublikowanymi we wtorek danymi GUS ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu wzrosły o 4,3 proc. w stosunku do sierpnia 2010 roku, a w porównaniu z lipcem 2011 r. nie zmieniły się.

Ekonomiści ankietowani przez PAP szacowali, że w ujęciu dwunastomiesięcznym ceny towarów i usług wzrosły w sierpniu o 4,1 proc., natomiast w porównaniu z poprzednim miesiącem spadły o 0,3 proc.