"Analitycy MG oczekują, że we wrześniu 2011 r. roczny wskaźnik inflacji powinien wynieść 4,2 proc. Zdaniem ekspertów MG, we wrześniu powinny nieznacznie spadać ceny paliw. Prognozują jednak wzrost cen żywności oraz, wynikającego z czynników sezonowych, wzrost cen odzieży i obuwia" - napisali eksperci resortu w komentarzu do danych GUS o inflacji za sierpień.

Wg GUS, ceny dóbr i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2011 roku pozostały na poziomie odnotowanym w lipcu b.r.

W porównaniu z sierpniem ubiegłego roku były zaś wyższe o 4,3 proc. Eksperci Ministerstwa Gospodarki oczekiwali spadku cen w sierpniu (w ujęciu m/m) i w rezultacie wolniejszej niż przed miesiącem rocznej dynamiki cen.

"Zgodnie z oczekiwaniami analityków MG ceny żywności spadły o 1,6 proc. Przyczyniły się do tego taniejące warzywa i owoce. Spadły także ceny odzieży i obuwia. Więcej natomiast zapłaciliśmy m.in. za mięso oraz towary i usługi związane z mieszkaniem. Odnotowano też nieznacznie wzrost cen w transporcie" - komentuje resort.