Tym bardziej, że już dziś w regionie Azji i Pacyfiku indeks MSCI AC AP spadł o 2,1%, a o godz. 8:54 futuresy na europejski EURO STOXX 50 szły w dół o 2,51%, a te na główny indeks GPW, czyli WIG20, spadały o 1,05%.

W centrum uwagi uczestników rynku nadal niezmiennie znajdują się oczywiście kwestie europejskiego kryzysu zadłużenia. Dziś odbędzie się telekonferencja przywódców: Niemiec, Francji i Grecji, izba niższa włoskiego parlamentu będzie głosować nad ostateczną wersją programu oszczędnościowego, do Grecji powraca misja ekspertów: MFW, KE i ECB, mająca ocenić jak Hellada realizuje program naprawczy i czy tym samym otrzyma kolejną transzę przyznanych jej w zeszłym roku środków pomocowych, a agencja Moody’s zdecydowała się o obniżeniu ratingów czołowych francuskich banków: Societe Generale i Credit Agricole.

Ciekawą informacją jest też ta, że w piątek na posiedzeniu unijnej rady ministrów finansów - odbędzie się ono we Wrocławiu – pojawi się po raz pierwszy w historii amerykański sekretarz skarbu, Timothy Geithner oraz ta dotycząca trwających podobno rozmów w grupie krajów BRIC nt. zwiększenia ich zaangażowania w papiery denominowane w euro.

W środę na rynki finansowe napłyną także dane makro zarówno z Eurolandu, jak i ze Stanów Zjednoczonych. Ze strefy euro będzie to produkcja przemysłowa za lipiec, a ze Stanów Zjednoczonych: ceny produkcji sprzedanej przemysłu i sprzedaż detaliczna za sierpień. Dane te omyłkowo umieściłem już w kalendarium na wczorajszym dzień – ach ten poranny pośpiech.


Powyższe opracowanie jest wyrazem osobistych opinii i poglądów autora i nie powinno być traktowane jako rekomendacja do podejmowania jakichkolwiek decyzji związanych z opisywaną tematyką. W szczególności nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej, ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U.2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

Dom Kredytowy NOTUS S.A. ani jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.