Kanclerz Niemiec Angela Merkel i prezydent Francji Sarkozy mają dziś rozmawiać z premierem Grecji. Obecnie nie jest pewne czy Grecja spełni warunki konieczne do otrzymania kolejnej transzy pakietu ratunkowego, a postęp swapowania i rolowania długów, które były integralną częścią lipcowego pakietu nie spełnił oczekiwań. Nieuchronnie zbliżamy się do punktu, w którym łatwiej będzie odciąć Grecję od respiratora EU i IMF niż dawać jej jeszcze więcej swobody. Za kulisami prawdopodobnie wielu miało nadzieję, że w przyszłości będzie można przeprowadzić tę operację w lepiej zorganizowany sposób, kiedy banki będą lepiej kapitalizowane, ale kryzys ma to do siebie, ze jego eskalacja postępuje w tempie, za którym politycy nie są w stanie nadążyć.

Twist budzi kontrowersje w Fed. Niektórzy stali oponenci w komitecie Fed decydującym o polityce całkiem ostro opowiedzieli się przeciw podjęciu dodatkowych działań w obecnej sytuacji. Prezes Fed w Dallas Fischer stwierdził ostatniej nocy, że bank centralny USA już prowadzi bardzo stymulującą politykę monetarną i że „poprzeczka jest ustawiona bardzo wysoko” w kontekście uzyskania jego poparcia dla kolejnych pakietów stymulujących. W opinii Fischera realistycznie rzecz biorąc decydenci nie moga zrobić dużo więcej, a problemy, których doświadcza teraz amerykańska gospodarka wymagają interwencji władz regulacyjnych i fiskalnych. Dodatkowo, kolejny przeciwnik „operacji twist”, prezes Fed okręgu Minneapolis Kocherlakota powiedział tydzień temu, że nie jest przekonany, żeby dodatkowe luzowanie polityki monetarnej było konieczne w tym miesiącu, tak samo jak nie był przekonany w sierpniu, kiedy Fed zdecydował się zdeklarować stałą stopę procentową funduszy do połowy roku 2013. Charles Plosser, ostatni członek jastrzębiej trójki FOMC również jest przeciwny rozszerzeniu stymulacji. Jego zdaniem gospodarka USA zanotuje w przyszłym roku zdecydowany wzrost. Przyszłotygodniowa debata FOMC zapowiada się żywiołowo. Według najnowszych protokołów ze spotkania, kilku członków popierało “bardziej konkretne działania” w polityce monetarnej wychodzące poza obietnicę utrzymania niezmienionych stóp procentowych do połowy 2013. Jeśli neutralnie nastawieni członkowie Rezerwy Federalnej nie dadzą się przekonać o nieodzowności dodatkowego impulsu Fed nie koniecznie zdecyduje się na operację twist w przyszłym tygodniu. Brak konsensusu w kwestii stymulacji monetarnej może wprowadzić jeszcze więcej niepokoju na (już i tak ekstremalnie wrażliwe) rynki finansowe.
Wsparcie Włoch przez Chiny może być zasłoną dymną.

Rynki finansowe ułagodził nieco poniedziałkowy artykuł w Financial Times zawierający informacje o rozmowach Chin o zwiększeniu inwestycji we Włoszech. Znamy niewiele szczegółów tej dyskusji, w przeciwieństwie do spekulacji na temat rozważania przez Chiny dodatkowych inwestycji we włoskie obligacje skarbowe i pozyskania strategicznych udziałów w największych włoskich firmach. W zeszłym tygodniu przewodniczący China Investment Corp. (chiński państowy fundusz SWF) spotkał się z włoskim ministrem finansów Giulio Tremonti i przewodniczącym funduszu stworzonego aby umożliwić zagranicznym inwestorom bezpośrednie inwestycje na włoskim rynku.Chociaż dialog Włoch i Chin wywołał poruszenie, może okazać się równie dobrze tematem zastępczym. Chińscy oficjele w tym roku regularnie wysyłali delegacje handlowe i inwestycyjne do krajów europejskich i po każdym spotkaniu twierdzili, że rozważają poważne inwestycje w tym kraju. Jeśli Chiny zdecydują się wykupić akcje lub obligacje Włoch możemy spokojnie założyć, że stanie się to tylko jeśli Pekin uzna, że są w jego długoterminowym interesie handlowym. 

Rzut oka w przyszłość

Środa: JPN: produkcja przemysłowa, lipiec, f (poprzednio 0.6%); UK: wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (oczekiwany 35K, poprzednio 37.1K); ILO stopa bezrobocia , lipiec (oczekiwana 7.9%, poporzednio 7.9%); EC: produkcja przemysłowa w strefie euro, lipiec (oczekiwana 4.8%, poprzednia 2.9%); US: PPI- indeks cen producenta, sierpień (oczekiwany -0.1% miesiąc do miesiąca, poprzednio 0.2%);sprzedaż detaliczna, sierpień (oczekiwany 0.2%, poprzedni 0.5%).

Czwartek: EC: miesięczny raport ECB; CPI- indeks cen konsumenta dla strefy euro, sierpień (oczekiwany 0.2% miesiąc do miesiąca i a2.5% rok do roku); UK: sprzedaż detaliczna, sierpień (oczekiwany -0.3%, poprzednio 0.2%); US: CPI-indeks cen konsumenta, sierpień (oczekiwany 0.2%, poprzedni 0.5%); saldo rachunków obrotów bieżących, 2 kwartał (oczekiwanyt -121mld USD, poprzedni -119mld USD); Initial Claims (nowe podania o zasiłki dla bezrobotnych) ; Empire Manufacturing (wskaźnik aktywności przemysłowej w rejonie NY, wrzesień (oczekiwany -3.9, poprzednio -7.7); produkcja przemysłowa, sierpień (oczekiwany 0.1%, poprzednio 0.9%); Philly Fed (aktywność biznesowa w 3 okręgu Fed) , September (expect -15.5, previous -30.7).

Piątek: EC: bilans handlowy strefy euro, lipiec (poprzednio EUR -7.4bln); US: zaufanie konsumentów wg. University of Michigan , wrzesień p (oczekiwany 56.6, poprzednio 55.7).

Źródło: Bloomberg

Disclaimer: Ten materiał uważany jest za część komunikacji marketingowej i nie zawiera ani nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne, ani też jako sugestia jakiejkolwiek transakcji instrumentami finansowymi. Wcześniejsze wyniki nie gwarantują ani nie przewidują przyszłych wyników. FxPro nie uwzględnia twoich osobistych celów inwestycyjnych lub sytuacji finansowej i nie bierze żadnej odowiedzialności za powodzenie osobistych inwestycji lub kompletności dostarczonych informacji, jak również nie bierze dopowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe z inwestycji opartych na tej rekomendacji, prognozie lub innych informacjach dostarczonych przez jakiegokolwiek pracownika FxPro, osoby trzecie lub jakikolwiek inny sposób. Ten materiał nie został przygotowany zgodnie z wymaganiami prawnymi wspierającymi niezależność badań inwestycyjnych i nie jest objęty żadnymi ograniczeniami rozpowszechniania badań inwestycyjnych. Wszystkie opinie wyrażone w tym artykule moga zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia. Jakiekolwiek opinie zawartw artykule moga być osobistymi poglądami autora i nie odzwierciedlać opinii FxPro. Ten tekst nie może być powielany lub dystrybuowany bez uprzedniego wyrażenia zgody przez FxPro.

Risk Warning: kontrakty CFD są produktami lewarowanymi o wysokim stopniu ryzyka. Możliwa jest utrata całego zainwestowanego kapitału. Nie powineinieś inwestować wiecej niż zamierzasz stracić. Przed rozpoczęciem handlu upewnij się, że rozumiesz ryzyko i weź pod uwagę swój poziom doświadczenia. Jeśli to potrzebne, zasięgnij niezależnej opinii.

FxPro Financial Services Ltd jest autoryzowana i regulowana przez CySEC (licence no. 078/07). FxPro Financial Services, Karyatidon 1, Ypsonas, Limassol 4180 Cyprus.