Depozyty gospodarstw domowych zamknęły się kwotą 445,10 mld zł (+1,1 proc. m/m i +9,6 proc. r/r), natomiast przedsiębiorstw - 175,82 mld zł (+2,0 proc. m/m i +6,8 proc. r/r).

"Depozyty gospodarstw domowych złożone w bankach wzrosły w stosunku do lipca o 5 mld zł, czyli o 1,1 proc. Ogółem oszczędności osób prywatnych trzymane na kontach w bankach wyniosły na koniec sierpnia 445,1 mld zł. Jak wskazują analitycy NBP, banki uatrakcyjniły ofertę dla oszczędzających.

Przeciętne oprocentowanie oferowane przez nie w lipcu dla depozytów złotowych wynosiło 4,2 proc. wobec 3,6 proc. w końcu ubiegłego roku" - podano w komunikacie banku centralnego.

Należności od gospodarstw domowych wyniosły 521,64 mld zł (+1,1 proc. m/m i +10,8 proc. r/r), natomiast przedsiębiorstw - 241,97 mld zł (+1,0 proc. m/m i +8,9 proc. r/r).

"Słabiej niż w poprzednich miesiącach rozwijała się akcja kredytowa dla firm. Nominalnie wartość zaciągniętych przez nie kredytów wzrosła w sierpniu o 2,4 mld zł, ale uwzględniając zmiany kursów walut ten wzrost wyniósł ok. 0,7 mld zł" - czytamy dalej w komunikacie.