Cena docelowa została obniżona o 19 proc. do 43,7 zł z 54 zł.

W dniu wydania raportu akcje MOSTALWAR kosztowały 20,2 zł, co w zestawieniu z wyceną analityków, sugeruje potencjał wzrostowy na poziome 116 proc.

„Wyniki Q2 2011 były lepsze, niż oczekiwał konsensus prognoz. Na uwagę zasługują: a) wyższa marża brutto na sprzedaży b) niższe koszty ogólne c) wyższe przychody. Operacyjne przepływy pieniężne w Q2 2011 okazały się ujemne (-91,5 mln PLN), co związane jest z realizacją dużych kontraktów drogowych. Spółka zaprezentowała w Q2 2011 22,1 mln PLN długu netto. Zjawisko to jest przejściowe. Spółka prowadzi konserwatywną politykę księgową. Spółka księguje w poczet rozliczeń międzyokresowych (należności niezafakturowane) jedynie kwoty wynikające z zapisów umów. Od Q4 2011 oczekujemy poprawy cash flow. Wzrost gotówki netto będzie kontynuowany w 2012 roku. W latach 2009-2010 Mostostal Warszawa prezentował średnio kwartalnie 289,2 mln PLN gotówki netto (65% obecnej kapitalizacji). Źródłem poprawy bilansu gotówki netto w Q4 2011 i w 2012 roku będzie postęp prac nad realizacją zleceń drogowych. Na koniec 2011 roku oczekujemy 121,6 mln PLN gotówki netto, zaś na koniec 2012 roku 187 mln PLN (46% kapitalizacji spółki, EV/EBITDA 2012 = 3,0). Spółka notowana jest z 20% dyskontem do wartości księgowej, na która składa się głównie kapitał obrotowy. Od H2 2012, wraz z zakończeniem dużych zleceń infrastrukturalnych, można oczekiwać wzrostu zysku netto do poziomu 15-20 mln PLN kwartalnie. Portfel zleceń spółki na rok przyszły jest zabezpieczony - Grupa Mostostal Warszawa posiada już na rok przyszły zlecenia warte około 1,76 mld PLN (+240 mln PLN r/r). Podtrzymujemy rekomendację kupuj, z obniżoną ceną docelową (z 54,0 PLN do 43,7 PLN na akcję; skutek m.in. dużego spadku wyceny porównawczej)” – napisano w raporcie DI BRE.