Blue Tax Group

Działająca w branży outsourcingu i usług doradczych spółka Blue Tax Group planuje podwyższenie wartości nominalnej wszystkich istniejących akcji z 0,01 zł do 0,10 zł bez zmiany wysokości kapitału zakładowego - podała spółka w projektach uchwał na NWZA, zwołanego na 10 października. Uchwała dotyczyć ma wszystkich akcji serii A, B, C i D.

Kernel

Analitycy Millennium Domu Maklerskiego podtrzymali rekomendację "akumuluj" dla ukraińskiej spółki spożywczej Kernel i obniżyli cenę docelową akcji do 74,1 zł z 96,40 zł, wynika z raportu datowanego na 8 września.>>>>  

Stomil Sanok

Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ, w raporcie z 8 września, zarekomendowali „kupuj” akcje producenta specjalistycznych wyrobów gumowo-metalowych Stomilu Sanok.>>>>  

PKN Orlen

W raporcie z 15 września analitycy Wood & Company podnieśli rekomendację dla walorów koncernu naftowego PKN Orlen do „kupuj” z „trzymaj”.>>>>  

Zarząd Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego w Grupie Kapitałowej PKN Orlen podjął decyzję o zakończeniu sporu zbiorowego z pracodawcą, poinformowała spółka w komunikacie. „Decyzja o zakończeniu sporu zbiorowego jest wynikiem spotkania przedstawicieli PKN Orlen z zarządem związku, które odbyło się 14 września. Podczas spotkania obie strony wyjaśniły kwestie sporne oraz określiły wspólnie sposoby kształtowania wzajemnych relacji w przyszłości" – czytamy w komunikacie. Spółka podała, że zakończony spór zbiorowy trwał od kwietnia 2011 r. Od tego czasu odbyło się kilkanaście spotkań, których celem było zamknięcie sporu.

MOL

W najnowszym raporcie z 15 września analitycy Wood & Company podtrzymali zalecenie inwestycyjne „kupuj” dla akcji węgierskiego koncernu naftowego MOL.>>>>  

Analitycy Concorde Securities, w raporcie z 15 września, ponownie wydali rekomendację „przeważaj” dla papierów węgierskiej spółki paliwowej MOL. >>>>  

Lotos

Analitycy Wood & Company, w raporcie z 15 września, podtrzymali zalecenie „sprzedaj” akcje spółki paliwowej Lotos. >>>>  

Zelmer

Producent małego sprzętu AGD, Zelmer, zakłada że eksport będzie kluczowym motorem wzrostu przychodów i będzie stanowił ponad 50% jego całkowitej sprzedaży. Spółka rozmawia na temat współpracy ze wszystkimi globalnymi producentami w kwestii produkcji na zlecenie w nowym zakładzie w Rzeszowie, wynika z wypowiedzi prezesa spółki Janusza Płocicy.
„Rynek polski pozostaje dla nas bardzo ważny i chcemy umacniać tu pozycję lidera, ale oceniam że eksport będzie stanowił powyżej 50% naszych przychodów w kolejnych okresach. Rosja to ogromny rynek i tu jest nieporównywalny potencjał wzrostu. Na Ukrainie jesteśmy numerem 2 i walczymy dalej o ten rynek. Chcemy być znani na świecie jako jeden z liderów rynku w Europie Środkowo- Wschodniej" - zapowiedział Płocica.
Ocenił, że ostatnie wahania kursów walut w krótkim terminie dla spółki są obojętne, gdyż Zelmer „bilansuje się walutowo". Z kolei w długim terminie sytuacja na walutach może mieć wręcz korzystny wpływ na spółkę, w związku z presją na ceny konkurentów produkujących na Dalekim Wschodzie.
„Dzięki temu Zelmer staje się bardziej konkurencyjny cenowo, gdyż zmiany koszyka walut środowo-wschodniej Europy szczególnie nas nie dotykają. Zawsze jednak jakieś 'ale' i w naszym przypadku to popyt konsumpcyjny. Jednak nie spodziewam się jakiś istotnych negatywnych zmian. Widzimy wzrost na rynkach CEE i ta tendencja powinna się utrzymać, a z nową fabryką jesteśmy w stanie lepiej stawić czoło konkurentom" – dodał prezes spółki.
Dodał, że prowadzi rozmowy ze „wszystkimi globalnymi producentami w kwestii produkcji za zlecenie" w nowej fabryce. Spółka pozyskała już partnera niemieckiego w tej kwestii.
„Jeśli chodzi o przyszłość pakietu akcji Zelmera będącego w posiadaniu Enterprise Investors to wcześniej faktycznie akcjonariusz zapowiadał, że po oddaniu fabryki zastanowi się co dalej. W najbliższych tygodniach nie wykluczam, że będzie informacja w tej sprawie" – wskazał Płocica.

13 linii montażowych, na których rocznie będzie produkowanych ok. 2,6 mln sztuk drobnego sprzętu AGD - taki potencjał ma nowa fabryka firmy Zelmer w Rogoźnicy (Podkarpackie). Zakład w czwartek został oficjalnie otwarty. >>>>  

CEZ

Wieloletni prezes CEZ-u Martin Roman rezygnuje z funkcji szefa największego czeskiego koncernu energetycznego. >>>>  

Ciech

Po spełnieniu warunków zawieszających, banki komercyjne na mocy umowy z lutego, udostępniły kredyty na refinansowanie i finansowanie bieżącej działalności w łącznej wysokości ok. 840 mln zł na rzecz Ciech i SC US Govora – Ciech Chemical Group, wynika z komunikatu spółki. Szacuje się, że kwartalne koszty odsetkowe spadną dzięki temu do ok. 20 mln zł z 30 mln zł. „Udostępnienie kredytów na podstawie umowy kredytowej (…), uwarunkowane było od poinformowania Ciech SA przez Bank Handlowy w Warszawie SA (jako agenta kredytu) o otrzymaniu wszystkich dokumentów i dowodów wymienionych w załączniku do umowy kredytowej, (bądź uchyleniu konieczności ich otrzymania), przy czym określone w umowie kredytowej oświadczenia Ciech SA i jej spółek zależnych musiały być w tym czasie prawdziwe i nie mogło wystąpić (i trwać) określone w umowie kredytów naruszenie jej postanowień" – czytamy w komunikacie.

Coal Energy

Działający na Ukrainie producent węgla, Coal Energy, zanotował wzrost wydobycia węgla do 129,8 tys. ton w sierpniu, czyli o 79,5% r/r i 3,5% m/m, poinformowała spółka w komunikacie. Produkcja węgla energetycznego w tym okresie wyniosła 105,8 tys. ton, czyli wzrosła o 109,6% r/r, ale spadła o 2,2% m/m. Produkcja węgla koksującego wyniosła natomiast 24,0 tys. ton, czyli wzrosła o 10% r/r i o 13,3% m/m.  W zakończonym w czerwcu roku obrachunkowym 2010/2011 Coal Energy, zanotował wzrost produkcji węgla o 180% r/r do 1,63 mln ton. Produkcja w kopalniach wyniosła w tym okresie 1,06 mln ton i była wyższa o 137,4% r/r, z kolei odzysk z hałd wyniósł 567 tys. ton i był wyższy o 325% r/r. Produkcja węgla energetycznego w kopalniach w tym okresie wzrosła o 78% do 793,9 tys. ton, z kolei węgla koksującego do 266,6 tys. ton (443 razy w ujęciu r/r).

Famur

Grupa Famur, producent maszyn i urządzeń dla górnictwa, zawarła w okresie od 22 marca 2011 do 15 września 2011 szereg umów jednostkowych z Kompanią Węglową na łączną kwotę 80,3 mln zł. Umowa ramowa z KW o największej wartości zawarta została przez PIOMA SA na sumę około 9 mln zł i dotyczyła
dostawy części zamiennych do urządzeń transportowych. Przedmiotem umowy z Kompanią Węglową wartości około 9 mln zł jest dostawa części zamiennych do kolejek produkcji PIOMA pracujących w oddziałach KW. Zamówienia wykonawcze w ramach kontraktu realizowane będą w 2011 roku.