W ujęciu kwartalnym zatrudnienie w II kw. 2011 r. wzrosło o 0,4 proc.

W I kwartale 2011 roku zatrudnienie wzrosło o 2,0 proc. rdr., a w ujęciu kdk wzrosło o 0,2 proc.