"Chcemy doprowadzić do obniżenia cen paliwa i rozwoju siatki połączeń. Obecnie mamy bardzo ograniczony wpływ na system zaopatrywania w paliwo samoloty do nas przylatujące" - powiedział Przybylski.

Obecnie na lotnisku jest tylko jeden dostawca, który posiada infrastrukturę i świadczy usługi tankowania - Petrolot, spółka powołana przez Petrochemię Płock (obecnie PKN Orlen) i Polskie Linie Lotnicze LOT. Świadczy usługi m.in. na trzynastu polskich lotniskach.

"Projekt uruchomienia scentralizowanej infrastruktury paliwowej ma pomóc w otwarciu lotniska dla nowych dostawców i poszerzyć ofertę dla przewoźników" - podkreślił Przybylski.

Lotnisko ma już gotowe pewne elementy tej infrastruktury. Pod płytami postojowymi został położony system rurociągów. Port chce wydzierżawić operatorowi wybudowane przez siebie fragmenty infrastruktury m.in. system Hydrant umożliwiający dostarczanie paliwa bezpośrednio do samolotu oraz kolejowy front spustowy. Obowiązkiem operatora będzie wybudowanie m.in. własnej bazy magazynowej, zintegrowanie elementów infrastruktury w spójny i bezpieczny system.

Zadaniem wybranego operatora będzie zaprojektowanie, wybudowanie, sfinansowanie i zarządzanie scentralizowaną infrastrukturą paliwową przez określony okres w zamian za zwrot poniesionych kosztów inwestycyjnych i zaoferowane wynagrodzenie.

Jak mówił wcześniej PAP dyrektor Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze", które zarządza warszawskim lotniskiem Michał Marzec, scentralizowana infrastruktura paliwowa ma zapewnić konkurencję na rynku paliwa w porcie. Zobowiązuje do tego dyrektywa europejska, a także oczekiwania linii lotniczych. "Kilka znaczących linii lotniczych sygnalizowało nam, że po obniżeniu opłat paliwowych będą zainteresowane uruchomieniem nowych połączeń do Warszawy. Byłaby to niewątpliwie bardzo dobra wiadomość dla pasażerów i kolejny krok w rozwoju naszego portu" - mówił Marzec.

Podkreśla, że ze względów bezpieczeństwa lotnisko chce uniknąć dostarczania paliwa do samolotów cysternami, jednak na oddalonych stanowiskach samoloty będą mogły tankować z cystern, tak jak do tej pory.

Lotnisko podkreśla, że operator scentralizowanej infrastruktury paliwowej będzie zobowiązany do udostępniania infrastruktury wszystkim firmom zainteresowanym dostarczaniem paliwa w porcie na takich samych, niedyskryminujących i nieograniczających konkurencji zasadach. Na operatorze spoczywać będzie również odpowiedzialność za zapewnienie wystarczającej ilości paliwa wymaganej do zapewnienia niezakłóconego funkcjonowania portu oraz ciągłości dostaw.

Lotnisko Chopina jest największym portem lotniczym w Polsce. Obsługuje ruch rozkładowy, czarterowy oraz cargo. W 2010 r. z usług lotniska skorzystało ponad 8,7 mln pasażerów, co stanowiło blisko 43 proc. całkowitego ruchu pasażerskiego w Polsce. W tym roku władze lotniska szacują, że zostanie obsłużonych ok. 9 mln pasażerów. W ciągu ośmiu miesięcy 2011 r. na lotnisku obsłużonych zostało 6,26 mln pasażerów, czyli o 6,8 proc. więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.