Boryszew

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki Boryszew, zwołane na 13 października, ma zdecydować o utworzeniu funduszu rezerwowego przeznaczonego na skup akcji własnych i upoważnieniu zarządu do przeprowadzenia buy-backu, wynika z projektów uchwał. Szacowanej wartości skupu nie podano. Akcje własne nabyte przez spółkę będą przeznaczone do dalszej odsprzedaży lub do umorzenia, podano także. "Boryszew SA nabędzie akcje własne na następujących warunkach: wynagrodzenie za jedną akcję ustala się na kwotę nie niższą niż 0,40 zł i nie wyższą niż 3 złote; łączna wartość nominalna nabywanych akcji nie przekroczy 20% kapitału zakładowego, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez spółkę zbyte" - czytamy dalej. Termin trwania skupu akcji własnych wynosić będzie 5 lat od dnia podjęcia uchwały nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.

Firma Boryszew złożyła ofertę wiążącą na zakup aktywów spółki WEDO Formenbau und Kunststoffverarbeitung (WEDO)., poinformowała spółka w komunikacie.
"WEDO jest producentem form, wykorzystywanych do produkcji elementów plastikowych w sektorze automotivea także producentem i serwisantem maszyn i urządzeń wykorzystywanych m.in. przez spółki z grupy AKT nabyte przez Grupę Boryszew. W 2010r. Spółka osiągnęła przychody około 10 mln euro, od marca 2011 r. jest w stanie upadłości" - czytamy w komunikacie. Nabycie oferowanych aktywów spowoduje dalszy wzrost znaczenia Grupy Boryszew jako międzynarodowego dostawcy w sektorze automotive, podano także.

Famur, Mennica, Wasko

Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) otrzymało siedem ofert na nabycie 85% akcji Centralnego Ośrodka Informatyki Górnictwa (COIG), poinformowało MSP na swojej stronie internetowej. Wśród oferentów są giełdowe spółki Famur, Mennica i Wasko. "W odpowiedzi na publicznie ogłoszone zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia 459 000 akcji imiennych o wartości nominalnej 10 złotych każda, należących do Skarbu Państwa, stanowiących 85% kapitału zakładowego spółki Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa z siedzibą w Katowicach, do dnia 14 września 2011 roku w siedzibie MSP zostało złożonych 7 ofert w postaci pisemnych odpowiedzi przez następujące podmioty: Fabryka Maszyn Famur, Kompania Węglowa, Mennica Polska, Spółka Pracowników COIG, 3Services Factory, Wasko i Węglokoks" – czytamy w komunikacie. COIG - firma zatrudniająca ponad 500 osób - jest dostawcą kompleksowych, dedykowanych rozwiązań informatycznych, wspomagających procesy zarządzania.

Erbud

Spółka budowlana Erbud podpisała umowę na budowę sali koncertowej dla Akademii Muzycznej w Łodzi. Wartość kontraktu wynosi 21,94 mln zł netto, poinformowała spółka w komunikacie. Inwestorem jest Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, a przedmiotem kontraktu jes budowa sali koncertowej dla celów dydaktycznych. Termin realizacji iwestycji został ustalony na 19 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Asseco Poland

Analitycy Domu Maklerskiego IDMSA obniżyli rekomendację dla spółki Asseco Poland (ASSECOPOL) do "trzymaj" z "kupuj" z dwunastomiesięczną ceną docelową akcji w wysokości 46,6 zł, wynika z raportu datowanego na 7 września. >>>>  

TPSA

W raporcie z 16 września analitycy Wood & Company podnieśli rekomendację dla walorów Telekomunikacji Polskiej (TPSA) do „trzymaj” ze „sprzedaj”.>>>>   

Bank Handlowy

W raporcie z 15 września analitycy ING ponownie zarekomendowali „kupuj” akcje Banku Handlowego (HANDLOWY).>>>>  

JSW

Po piątkowej sesji giełdowej akcje Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) dołączą do indeksu WIG 20, skupiającego 20 największych pod względem wartości rynkowej i najbardziej płynnych spółek notowanych na warszawskiej giełdzie - podała spółka.>>>>  

D&D

Kurs praw do akcji (PDA) spółki budowalnej D&D wzrósł w debiucie na rynku NewConnect do 7,50 zł, czyli o 50% wobec ceny odniesienia wynoszącej 5,00 zł. Spółka jest 309-tą notowaną na NewConnect i 129-tą, która w tym roku zadebiutowała na alternatywnym rynku warszawskiej GPW. W piątek ok. godz. 13. kurs wynosił 5,88 zł, co oznacza wzrost o 17,6% wobec ceny odniesienia. W ofercie publicznej spółka uplasowała 160.000 nowych akcji serii C po cenie emisyjnej 5 zł za sztukę i pozyskała 800 tys. zł. D&D zajmuje się produkcją oraz sprzedażą elementów wykończenia i dekoracji wnętrz, takich jak rolety okienne, zasłony, karnisze, girlandy i tapety. 

Sygnity

Zarząd Sygnity podjął uchwałę o rozpoczęciu drugiej transzy skupu akcji własnych - podała spółka w komunikacie. Spółka między 16 września 2011 roku a 30 września 2012 roku może nabyć do 210 tys. akcji. Zarząd podjął uchwałę na podstawie upoważnienia udzielonego mu w trakcie walnego z 30 czerwca tego roku. "Druga transza program zakupu rozpocznie się w dniu 16 września 2011 roku a zakończy w dniu 30 września 2012 roku z wyłączeniem okresów zamkniętych" - napisano w komunikacie. Maksymalna liczba akcji nabytych przez Sygnity w tym okresie wyniesie 210.000 sztuk.

"Łączna wysokość środków przeznaczonych na zakup akcji własnych (...) według stanu na dzień podejmowania niniejszej uchwały nie przekroczy 1.327.979,05 zł" - poinformowała spółka. Kwota może zostać zwiększona, jeśli walne zgromadzenie zdecyduje o zasileniu funduszu celowego, którego środki będą pochodzić z kapitału zapasowego spółki. Spółka w transakcjach zawartych między 22 lipca a 8 września tego roku nabyła już 210.000 akcji własnych.

Sygnity kupuje akcje własne w celu realizacji programu motywacyjnego na podstawie upoważnienia udzielonego przez WZA 30 czerwca 2011 r. Akcjonariusze zdecydowali wówczas o uchwaleniu programu menadżerskiego na lata 2011-2013 oraz uchwaliło program nabycia nie więcej niż 600 tys. akcji własnych.