Konsensus oczekiwań analityków wynosił (wg różnych źródeł) 5,5 mld euro. "Na ujemne saldo rachunku bieżącego złożyły się deficyty transferów bieżących (9,2 mld euro) oraz obrotów towarowych i dochodów (łącznie 3,5 mld euro), które po części zostały zrównoważone nadwyżką w saldzie usług (3,3 mld euro)" - głosi komunikat.

Saldo C/A skumulowane za ostatnie 12 miesięcy do lipca br. wyniosło 69,3 mld euro (tj. ok. 0,7 proc. PKB) wobec 22,2 mld euro deficytu rok wcześniej (0,2 proc. PKB).