Zgodnie z koncepcją prywatyzacji spółek rolno-spożywczych, na akcje hurtowego rynku z Legnicy mogą zapisywać się producenci rolni (gospodarstwa osób fizycznych i prawnych, w tym: rolnicze spółdzielnie produkcyjne i przedsiębiorstwa rolne) oraz pracownicy spółki.

Resort skarbu chce sprzedać akcje spółki, stanowiące ponad 53 proc. kapitału zakładowego. Rozpoczęcie zapisów ma się rozpocząć 26 września i potrwać do 26 października.

Od 4 listopada mają być udostępniane informacje o liczbie przydzielonych akcji. Cenę za jedną akcję ustalono na 591 zł.

Spółka z Legnicy zajmuje się organizacją i zarządzaniem rynkiem hurtowym, gdzie prowadzony jest obrót głównie rolno-spożywczymi towarami. Firma uzyskuje ponadto przychody z wynajmu pomieszczeń podmiotom zajmującym się handlem płodami rolnymi oraz świadczącym usługi na rzecz rolnictwa. Od 2001 r. giełda prowadzi też działalność handlową artykułami rolnymi, a od 2003 r. - działalność przetwórczą. Spółka planuje uruchomić pieczarkarnię.

MSP prowadzi prywatyzację ośmiu hurtowych rynków rolnych: Beskidzkiego Hurtu Towarowego w Bielsku-Białej, Rolno-Przemysłowego Rynku Hurtowego "Giełdy Hurtowej" w Legnicy, Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego we Wrocławiu, Lubelskiego Rynku Hurtowego w Elizówce koło Lublina, Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego Giełdy Elbląskiej, Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego w Radomiu, Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego oraz Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego w Broniszach.