Roczna cena docelowa została podniesiona o ponad 44 proc.. Obecnie Erste ocenia wartość akcji INTERCARS na 93 zł, podczas gdy w poprzednio papiery spółki wyceniane były na 64,5 zł.

W dniu wydania rekomendacji około godz. 16:10 cena walorów spółki wynosiła 80 zł, o ponad 16 proc. mniej od szacunków analityków Erste.