Nieformalny szczyt ECOFIN we Wrocławiu nie przyniósł konkretnych rozwiązań w walce z kryzysem zadłużenia w Strefie Euro. Dodatkowo Europa zupełnie zignorowała propozycję jaką na ten szczyt przywiózł amerykański Sekretarz Skarbu USA. Atmosferę dodatkowo podgrzała prasa, które doniosła o nowych żądaniach reform greckiej gospodarki, jakie zgłosili przedstawiciele Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Banku Centralnego (ECB). Nie zaskakuje więc, że odżyły obawy odnośnie rychłego bankructwa Grecji i na rynkach rośnie awersja do ryzyka. Na tej fali traci polski złoty.

W godzinach popołudniowych rynki wciąż będą żyły obawami i spekulacjami odnośnie Grecji. Potencjalnym impulsem mogą być zwłaszcza wszelkie doniesienia nt. wyników rozmów greckiego ministra finansów z przedstawicielami MFW/UE/ECB (na godzinę 18:00 zaplanowana jest telekonferencja). Większych emocji nie powinno natomiast wywołań, planowane na godzinę 16:00, ogłoszenie przez prezydenta USA Baracka Obamę planów obniżenia deficytu. Impulsem dla złotego może być publikacja przez Główny Urząd Statystyczny danych o produkcji przemysłowej i inflacji PPI. Rynek prognozuje, że w sierpniu produkcja wzrośnie o 3,9%, a inflacja przyspieszy do 6,4%. Dane będą jednak miały wpływ na notowania złotego tylko wówczas, gdy będą wpisywały się w dominujące nastroje. Oznacza to, że słabe dane mogą złotemu zaszkodzić. Dobre nie muszą natomiast go wzmocnić.

Przedstawione w powyższym opracowaniu treści , sporządzone z najwyższą starannością i według najlepszej wiedzy autora, mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowią one porady inwestycyjnej, ani rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Dom Maklerski X-Trade Brokers S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych danych, ani za szkody poniesione w ich wyniku. Transakcje na instrumentach inwestycyjnych, w szczególności instrumentach wykorzystujących dźwignię finansową zawsze związane są z ryzykiem i mogą w efekcie przynieść zyski oraz straty, przekraczające zaangażowany przez inwestora kapitał początkowy.