Najnowsza wycena walorów PKOBP została obniżona do poziomu 40 zł, czyli o ponad 16 proc. Poprzednia cena docelowa wynosiła 48 zł.

W dniu wydania raportu około godz. 16:15 na giełdzie w Warszawie rynek wyceniał papiery banku na 30,28 zł, o 32 proc. taniej od ceny docelowej wyznaczonej przez analityków.