Mimo, że indeks WIG budownictwo spadł o 54%, podczas gdy WIG20 - o 17 proc. od początku roku, analitycy uważają, że sektor nadal nie jest atrakcyjny głównie z powodu pogarszających się perspektyw jego wzrostu.

"Budimex pozostaje naszą preferowaną spółką w sektorze (kupuj, cena docelowa 100 zł), co odzwierciedla nasze preferencje dla spółek defensywnych. Podtrzymuje też przewagę Budimeksu wobec Polimeksu (trzymaj, cena docelowa 1,55 zł) i PBG (trzymaj, cena docelowa 75 zł), głównie ze względu na politykę wysokiej dywidendy Budimeksu, ale także dzięki większej od konkurentów zdolności do sprawiania pozytywnych niespodzianek" - głosi raport.

Analitycy obniżyli prognozy wzrostu zysku na akcję (EPS) na lata 2011-2013 odpowiednio o 5 proc., 16 proc. i 17 proc.. Obecnie oczekują spadku EPS o średnio o 7 proc. w 2011 r. i o 13 proc. w 2012 r. UniCredit CAIB podkreśla, że perspektywy wzrostu sektora są "słabe". "W naszej ocenie, słabe perspektywy co do zysków wynikają głównie ze znaczącego spadku marż, który potrwa - w naszej ocenie - co najmniej do połowy 2012 r., gdy udział dużych projektów infrastrukturalnych w całkowitej sprzedaży osiągnie swój najwyższy poziom" - czytamy dalej w raporcie.