Wśród inwestorów są: Beata Bogusz-Dukacz z Horyńca-Zdroju, Marek Thier ze Świątnik Górnych oraz Europejskie Centrum Leczniczo - Rehabilitacyjne "Lotos" z Rabki-Zdroju.

Resort skarbu chce sprzedać udziały uzdrowiska, stanowiące ponad 89 proc. kapitału zakładowego.

Horyniec świadczy usługi lecznicze na bazie m.in. borowiny i wody siarczkowo - siarkowodorowej. Spółka uzyskuje bardzo dobre efekty w leczeniu chorób narządu ruchu i reumatycznych. Przedsiębiorstwo jest również producentem naturalnej wody źródlanej "Hetmańska".

Z usług leczniczych spółki korzystają m.in. kuracjusze z Narodowego Funduszu Zdrowia, z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także klienci komercyjni z kraju i zagranicy.

Uzdrowisko prowadzi usługi lecznicze w trzech obiektach: "Dom Zdrojowy", "Jawor" oraz "Modrzew".