Zgodnie z komunikatem, od początku roku zadłużenie wzrosło o 47 mld 839,7 5 mln zł, czyli o 6,8 proc. Zadłużenie krajowe wyniosło na koniec lipca 536 mld 586,7 mln zł, co oznacza spadek o 10 mld 171,93 mln zł (1,9 proc.) wobec czerwca 2011 r. Od początku roku zadłużenie krajowe wzrosło o 29 mld 575,1 mln zł, czyli o 5,8 proc.

Zadłużenie zagraniczne w lipcu wyniosło 205 mld 460,9 zł, co oznacza wzrost wobec czerwca o 7 mld 642,7 mln zł, czyli o 3,7 proc. Od początku roku zadłużenie zagraniczne wzrosło o 18 mld 264,5 mln zł, czyli o 9,4 proc.

Ministerstwo finansów podało, że na koniec lipca 2011 roku średni okres zapadalności rynkowych skarbowych papierów wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym wyniósł 4,24 lat (4,12 w czerwcu). Średni okres zapadalności obligacji rynkowych wyniósł 4,42 lat, wobec 4,33 lat na koniec czerwca.

Zgodnie z informacją MF, według stanu na koniec lipca 2011 r., w przyszłym roku zapadają obligacje rynkowe o wartości 105 mld 302 mln zł, bony skarbowe o wartości 16 mld 747 mln zł oraz obligacje oszczędnościowe warte 1 mld 958 mln zł.

Zadłużenie Skarbu Państwa w złotych stanowiło na koniec lipca 2011 r. 71,6 proc. całości zadłużenia wobec 72,7 proc. na koniec czerwca 2011 roku. Zadłużenie w euro wyniosło 19,8 proc., wobec 19,2 proc. na koniec czerwca 2011 r. Zadłużenie w dolarach wyniosło 4,1 proc., wobec 4 proc. na koniec czerwca 2011 r. Zadłużenie w pozostałych walutach (frank szwajcarski, jen) wyniosło 4,5 proc., wobec 4 proc. na koniec czerwca 2011 r.

Zapadalność długu zagranicznego w 2012 roku, według stanu na koniec lipca 2011 roku, wynosi 3 mld 676 mln euro, w 2013 roku 3 mld 755 mln euro, w 2014 r. 4 mld 544 mln euro.