Na rynku SPW oraz kontraktów IRS dominowały spadki rentowności. Warto wspomnieć, że mimo wzrostu premii za ryzyko kredytowe na świecie nie straciły nawet instrumenty o dłuższych terminach zapadalności. Naszym zdaniem ze względu na utrzymujące się spekulacje rynkowe, że Rada Polityki Pieniężnej może zdecydować się na obniżenie stóp procentowych na początku 2012 r., potencjał do wzrostu rentowności w sektorach do 2 lat wydaje się bardzo ograniczony. Ponadto rynek wzmacniać będzie oczekiwany wykup obligacji WZ0911 o wartości ponad 10 mld PLN (termin zapadalności przypada na 24 września br.). Dużo bardziej zmienne mogą być natomiast obligacje o dłuższych terminach wykupu.

We wtorek NBP podał miary inflacji bazowej. Najważniejsza z punktu widzenia rynku, po wyłączeniu cen energii i żywności, inflacja bazowa wzrosła w sierpniu do 2,7% r/r wobec 2,4% miesiąc wcześniej. Dane są neutralne z punktu widzenia perspektyw rynkowych (za wzrost tego indeksu odpowiedzialny był m.in. jednorazowy silny wzrost cen w kategorii łączność).

Nad rynkiem nadal ciąży sytuacja w strefie euro. We wtorek podana została informacja, że agencja Standard & Poor's obniżyła ocenę wiarygodność kredytowej Włoch z „A+” na „A” z perspektywą negatywną. Agencja tłumaczy decyzję tym, że perspektywy ożywienia włoskiej gospodarki pogorszyły się, a koalicja rządowa nie będzie w stanie sprostać stojącymi przed nią wyzwaniom.

Ministerstwo Finansów podało informację, że w czwartek zaoferuje inwestorom zmiennoprocentowe obligacje skarbowe serii WZ0115 i WZ0121 o wartości 1,0-3,0 mld PLN. Wynik aukcji powinien mieć ograniczony wpływ na wtórny rynek SPW, chociaż brak w ofercie papierów stałoprocentowych może lekko wzmocnić notowania rynkowe. 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane, jako propozycja nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. PKO BP SA dołożył wszelkich starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. PKO BP SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale.