Rok temu wskaźnik Pengab wynosił 31,8 pkt. Skumulowany wskaźnik ocen wyniósł we wrześniu 27,5 pkt i był wyższy o 3,7 pkt wobec poprzedniego miesiąca, natomiast skumulowany wskaźnik prognoz wzrósł o 5,3 pkt do 40,8 pkt.

"Poprawiła się sytuacja ekonomiczna banków, czego wyrazem jest wzrost wskaźnika ogólnego koniunktury. Cały czas rośnie zainteresowanie depozytami złotowymi, przede wszystkim na rynku depozytów terminowych. Pewne wzrosty wystąpiły także w przypadku depozytów dewizowych terminowych, z wyjątkiem segmentu firm. Wyraźnie spadło zaś zainteresowanie gospodarstw domowych depozytami walutowymi a vista. Prognozy są wzrostowe dla wszystkich depozytów złotowych, znaczących zmian nie oczekuje się odnośnie do depozytów w walutach obcych" - głosi raport. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury, informujący o sytuacji ekonomicznej placówek w tym miesiącu, odnotował wzrost o 4,2 do 41,5 pkt, podał Pentor.

"Ogólnie wzrósł popyt na kredyty złotowe, przy czym nie był szczególnie wysoki w żadnych z uwzględnionych segmentów. Poprawiła się sytuacja na rynkach kredytów mieszkaniowych, konsumenckich. Wzrosła także akcja kredytowa w odniesieniu do kredytów dewizowych. Spadła suma kredytów o wartości do 1 mln euro udzielanych firmom. Bankowcy spodziewają się w najbliższym czasie poprawy na wszystkich powyższych rynkach" - czytamy dalej.

Cena kredytów utrzymała się w większości banków na poziomie z zeszłego miesiąca, podał też Pentor. W najbliższym kwartale nie przewiduje się większych zmian. Nieznacznie spadła wartość kredytów nieregularnych dla klientów indywidualnych, podano także. Sondaż został przeprowadzony pomiędzy 6 a 14 września. W telefonicznym badaniu wzięło udział 200 placówek bankowych z całego kraju, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych.