Resort skarbu poinformował, że inwestorzy mogą składać zgłoszenia w MSP do 12 października. Ministerstwo wystawi na sprzedaż udziały spółki stanowiące 85 proc. kapitału zakładowego. Wadium dla tej firmy wynosi ponad 78 tys. zł.

Spółka prowadzi prace badawczo-rozwojowe w zakresie postępu technicznego i technologicznego, ochrony środowiska czy monitorowania warunków higienicznych na stanowiskach pracy, głównie w przemyśle płyt drewnopochodnych.

Ośrodek zajmuje się też produkcją aparatury laboratoryjnej oraz urządzeń dla przemysłu. Firma chce się rozwijać na rynkach krajów byłego Związku Radzieckiego, w tym głównie w Rosji.