"Polski rynek kapitałowy został dodany przez FTSE do listy obserwacyjnej otwierającej możliwość awansu z grona rynków rozwijających się (advanced emerging markets) do grupy rynków rozwiniętych (developed markets). (...) Decyzja o przeniesieniu Polski do tej grupy zapadnie we wrześniu 2012 r., podczas kolejnej corocznej klasyfikacji krajów dokonywanej przez FTSE" - napisano w komunikacie GPW.

Zdaniem GPW umieszczenie Polski na liście obserwacyjnej jest efektem pozytywnej oceny dokonanej pod kątem swobody działalności zagranicznych inwestorów w Polsce.

"W ramach analizy FTSE uznała, że pod względem otoczenia regulacyjnego, jakości rynku kapitałowego, kształtu systemem depozytowo-rozliczeniowego, czy rozwoju rynku instrumentów pochodnych krajowy rynek kapitałowy wypełnia standardy typowe dla największych rynków kapitałowych świata" - wskazała GPW.

FTSE to należąca do Financial Times i London Stock Exchange spółka zajmująca się obliczaniem międzynarodowych indeksów. Do grona rynków rozwiniętych FTSE zalicza m. in. kraje Europy Zachodniej, Japonię, Australię czy Stany Zjednoczone.