W sytuacji, w której rynek zacznie powoli zapominać o FOMC, możemy znów przypomnieć sobie o Europie – pomoże nam w tym seria publikowanych dziś wskaźników PMI zarówno ze strefy euro, jak i Niemiec.

Spodziewany wzrost wskaźników wyprzedzających USA
Analitycy spodziewają się, że wskaźniki wyprzedzające potwierdzą ujawnioną w sierpniu ogólną słabość, rosnąc o zaledwie 0,1% m/m. Oczekuje się, że kiepski wynik wskaźnika przeciętnej liczby przepracowanych godzin w sektorze produkcyjnym (waga: 0,27%) mniej więcej zrównoważy pozytywny wpływ podaży pieniądza M2 (waga: 0,32%) i spreadu stóp procentowych (waga: 11%). Ciągłe (intensywne) zwiększanie się podaży pieniądza może świadczyć o wyniku lepszym od oczekiwanego przez analityków wzrostu o 0,1%

Liczba pierwszych wniosków o zasiłki dla bezrobotnych nadal zbyt wysoka
Słabość rynku pracy odzwierciedlają również cotygodniowe dane o liczbie pierwszych wniosków o zasiłki dla bezrobotnych, która od dawna utrzymuje się powyżej 400 tysięcy – zeszłotygodniowy odczyt na poziomie 428 tysięcy okazał się najwyższy od 24 czerwca.