W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 3,43 zł. W czwartek ok. godz. 11-ej za akcję płacono 3,55 zł.

"Spodziewamy się, że otoczenie rynkowe w drugim półroczu oraz w przyszłym roku będzie trudniejsze. Spadek wskaźników PMI, obniżenie prognoz PKB dla krajów UE może mieć realne przełożenie na niższy popyt na wyroby z metali oraz spadek marż przerobowych. W związku z tym obniżamy prognozy wyników Grupy na najbliższe kwartały, co po zaktualizowaniu wyceny DCF, wyceny porównawczej oraz uwzględnieniu kwoty wypłaconej dywidendy przekłada się na spadek wyceny jednej akcji spółki o 18,5% do 4,65 zł" – czytamy w raporcie.