Poprawę koniunktury sygnalizuje 18 proc. badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 17 proc. (w sierpniu odpowiednio 18 proc. i 15 proc. jednostek). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Na utrzymanie się portfela zamówień ogółem na poziomie sprzed miesiąca wpływa wzrost krajowego portfela przy niewielkim, mniej znaczącym niż przed miesiącem, spadku portfela zagranicznego. Bieżąca produkcja jest rozszerzana w niewielkim stopniu. Prognozy portfela zamówień i produkcji są mniej optymistyczne od formułowanych w sierpniu"- głosi komunikat.

"Stan zapasów wyrobów gotowych przekracza w niewielkim stopniu poziom uznawany za wystarczający. Wzrastają trudności w ściąganiu należności od kontrahentów. Przedsiębiorcy z opóźnieniem regulują bieżące zobowiązania finansowe, prognozy na najbliższe miesiące wskazują na możliwość pojawienia się niewielkich trudności w tym zakresie" - czytamy dalej.