Poprawę koniunktury sygnalizuje 15 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 19 proc. (w sierpniu odpowiednio 16 proc. i 17 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. "Aktualny i przewidywany portfel zamówień i produkcja budowlano-montażowa oceniane są pesymistycznie i gorzej niż przed miesiącem, utrzymują się niekorzystne oceny bieżącej sytuacji finansowej. Odpowiednie prognozy są negatywne i gorsze od sygnalizowanych w sierpniu"- głosi komunikat.

GUS podał, że spośród badanych przedsiębiorstw 22 proc. (przed rokiem 21 proc.) sygnalizuje prowadzenie prac budowlano-montażowych za granicą, przy czym dyrektorzy tych przedsiębiorstw spodziewają się dalszego spadku portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na tych rynkach.

"Sytuacja przedsiębiorstw poszczególnych klas wielkości jest zróżnicowana. Najlepiej ogólny klimat koniunktury oceniany jest przez jednostki duże. Jedynie w przedsiębiorstwach tej klasy wielkości utrzymują się pozytywne oceny ogólnego klimatu koniunktury" - czytamy dalej.

"We wrześniu 13 proc. przedsiębiorstw budowlano-montażowych ocenia swoje moce produk-cyjne jako zbyt duże w stosunku do oczekiwanego w najbliższych miesiącach portfela zamówień, 77 proc. jako wystarczające, a 10 proc. jako zbyt małe (przed rokiem odpowiednio: 14 proc., 75 proc., 11 proc.). Przedsiębiorcy zgłaszają we wrześniu wykorzystanie mocy produkcyjnych na poziomie 79 proc. (77 proc. w analogicznym miesiącu ub. r.)" - napisano w komunikacie.