"Projekty tych regulacji są już gotowe, na etapie uzgodnień wewnątrzresortowych. Jestem przekonany, że do końca września projekty pojawią się na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki i zostaną poddane konsultacjom międzyresortowym i społecznym" - poinformował w czwartek w Katowicach wiceminister gospodarki, Maciej Kaliski.

Jego zdaniem, jest szansa, że projekty te będą przyjęte w początkach nowej kadencji Sejmu, po etapie prac w komisjach sejmowych. Wiceminister wskazał, że nowe regulacje będą miały wielkie znaczenie dla polskiego rynku energii i przedsięwzięć w tym sektorze.

"Są to trzy, komplementarne, uzupełniające się, tworzące jeden pakiet ustawy, regulujące cały sektor energii w Polsce" - powiedział Kaliski.

Dodał, że pakiet zawiera m.in. nowe regulacje, uwzględniające wymagania zawarte w unijnych dyrektywach. "Są tam również regulacje porządkujące energetykę, sektor węglowodorów, czyli gazu ziemnego, a także zagadnienia odnawialnych źródeł energii" - zapowiedział wiceminister.

Kaliski, który w resorcie gospodarki odpowiada za sektor paliwowo-energetyczny, wziął w Katowicach udział w konferencji środowiska górniczego, poświęconej skutkom unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego. Przyjął także zaproszenie na spotkanie śląskich struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Wiceminister nie ukrywał, że pozytywnie ocenia spojrzenie PSL na górnictwo, które w okresie gdy lider stronnictwa Waldemar Pawlak jest ministrem gospodarki, osiągnęło - jak mówił - dobre efekty.

"Spojrzenie PSL na górnictwo spowodowało zupełnie inne podejście do tej branży. Trzeba zauważyć, jak dużo się w górnictwie zmieniło w ciągu ostatnich czterech lat - przestało być niedochodowe, przynosi określone zyski, ustabilizowało wydobycie. Jestem pod dużym wrażeniem polityki, którą w stosunku do górnictwa zrealizował w ciągu minionych czterech lat wicepremier Waldemar Pawlak" - ocenił Kaliski.

Jego zdaniem, branża górnicza powinna mieć swoich przedstawicieli w Sejmie, niezależnie od barw partyjnych. Na listach wyborczych PSL są m.in. dyrektorzy kopalń Wujek i Sośnica-Makoszowy. Na dziesięciu rekomendowanych przez górnicze organizacje kandydatów aż pięciu jest na listach PSL.