Dzisiaj odbędzie się operacja otwartego rynku. Naszym zdaniem NBP wystawi do sprzedaży 7-dniowe bony pieniężne za 100 mld PLN wobec 90,5 mld PLN tydzień wcześniej (w piątek zapadają również 2-dniowe bony za 6,5 mld PLN).

W strefie euro inwestorzy spekulują, że Europejski Bank Centralny może zdecydować się na przeprowadzenie 2-letniej operacji (LTRO) zasilającej płynność europejskich banków.

Na globalnym rynku finansowym środowa decyzja Fed w sprawie zamiany krótkich Treasuries na papiery z dłuższego końca krzywej dochodowości (tzw. Operation Twist), a także reinwestycji środków na rynku papierów dłużnych opartych na zobowiązaniach hipotecznych nie poprawiła nastrojów inwestorów. Na giełdach od Azji po Amerykę widać było gwałtowne spadki indeksów po 3-5%, a także silną wyprzedaż aktywów ryzykownych. W tej sytuacji tracił też złoty i polskie obligacje. Na rynku SPW doszło do wzrostu rentowności o około 5-15 pb, natomiast stawki kontraktów IRS o około 10 pb. Szczególną presję widać było w przypadków dłuższych sektorów powyżej 5 lat. Naszym zdaniem największy potencjał do ewentualnych strat mają obligacje w sektorze 5-letnim, które bardzo wyraźnie zyskiwały jeszcze niedawno dzięki niskim podażom oraz wysokiej wycenie krótkich SPW (inwestorzy poszukiwali papierów o wyższych stopach zwrotu). Po decyzji Fed widać natomiast oczekiwaną tendencję do spadku rentowności amerykańskich Treasuries w dłuższych sektorach.

W czwartek odbyła się aukcja obligacji o zmiennym kuponie: WZ0115 i WZ0121. Ministerstwo Finansów ustaliło wartość oferty na 1,0-3,0 mld PLN. Sprzedane zostały obligacje WZ0115 o wartości 0,5 mld PLN, przy popycie 2,04 mld PLN i ze średnią ceną 99,61 PLN (minimalna wyniosła 99,50 PLN). Ponadto MF sprzedało też WZ0121 za 0,77 mld PLN, przy popycie 3,01 mld PLN i ze średnią ceną 96,44 PLN (minimalna wyniosła 96,35 PLN). Spodziewaliśmy się cen w pobliżu: 99,70 PLN i 96,30 PLN. Słabszy popyt, a także generalnie niższe ceny oferowanych papierów, były efektem wyprzedaży, jaka utrzymywała się w na globalnym rynku finansowym.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane, jako propozycja nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. PKO BP SA dołożył wszelkich starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. PKO BP SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale.