W sierpniu 2010 roku stopa ta wyniosła 11,4 proc. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu sierpnia br. wyniosła 1.855,3 tys., czyli była niższa o 7,8 tys. (0,4 proc.) niż przed miesiącem, a w ujęciu rocznym wzrost wyniósł 55,2 tys. (0,7 proc.). Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła w sierpniu br. 202,2 tys. wobec 198,5 tys. miesiąc wcześniej i w porównaniu do 233,0 tys. przed rokiem, podał też GUS.

Na początku września minister pracy Jolanta Fedak poinformowała, że stopa bezrobocia na koniec sierpnia 2011 roku wyniosła 11,6 proc., czyli spadła o 0,1 pkt proc. wobec poprzedniego miesiąca. Projekt budżetu 2012 przewiduje, że stopa bezrobocia na koniec tego roku wyniesie 10,9 proc., zaś na koniec przyszłego roku - 10,0 proc.