W lipcu 2011 r. sprzedaż detaliczna wzrosła o 8,2% r/r (wobec wzrostu o 10,9 proc. r/r w czerwcu). W sierpniu w ujęciu rocznym br. najszybciej rosła sprzedaż (w cenach bieżących) w działach: "pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach" - o 28,9 proc. r/r oraz "pozostałe" - o 18,0 proc., zaś spadków nie odnotowano w żadnym dziale.