W tym czasie zatrudnienie wzrosło o 2,5%, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto zwiększyło się o 5,8%, podano także.