Roczna cena docelowa została wyznaczona na poziomie 26 zł, o 3,7 proc. niższym niż poprzednio, gdy wycena wynosiła 27 zł.

W dniu wydania rekomendacji na zamknięciu sesji na warszawskiej giełdzie cena papierów PGE wynosiła 17,4 zł i była niższa od wyceny Deutsche Banku o ponad 49 proc.