Możliwe jest za to zrewidowanie szacunków, szczególnie na poziomie przychodów, wynika z komunikatu spółki.

PBG uczestniczy w postępowaniach przetargowych o wartości ponad 40 mld zł.

"Prognoza na rok 2011 zakłada wypracowanie 200 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom podmiotu dominującego. Po wynikach za pierwsze półrocze nie widzimy zagrożenia w stosunku do jej realizacji. Możliwe jest natomiast zrewidowanie szacunków zarządu, szczególnie na poziomie przychodów po realizacji trzeciego kwartału" - czytamy w komunikacie.

Spółka zaznaczyła, że nie widzi realnego zagrożenia związanego z niewypłacalnością, inaczej mówiąc niemożnością regulowania swoich zobowiązań, a obecny wzrost zadłużenia traktuje jako przejściowy.

"Co do perspektyw, uważamy, że rynek budowlany w Polsce pozostaje nadal bardzo atrakcyjny. W chwili obecnej uczestniczymy w postępowaniach przetargowych o wartości ponad 40 mld zł. Bardzo ciekawie zapowiada się rynek związany z budową spalarni odpadów oraz rynek gazu ziemnego i ropy naftowej. Będziemy w nich aktywnie uczestniczyć. Ponadto, największe nadzieje wiążemy z branżą energetyczną" - czytamy dalej.

W I poł. 2011 roku spółka miała 97,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 61,16 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 1456,86 mln zł wobec 1180,14 mln zł.