„Akcje nowej emisji zostaną (…) zaoferowane w ofercie publicznej" – czytamy w uchwałach.

Podwyższenie kapitału zakładowego BOŚ poprzez emisję akcji serii P w drodze oferty publicznej pozwoli na pozyskanie środków finansowych przeznaczonych na rozwój banku, podano w uzasadnieniu uchwały.

„Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy banku w całości prawa poboru akcji serii P emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego banku umożliwi pozyskanie nowych inwestorów, zwłaszcza długoterminowych inwestorów instytucjonalnych. Środki pozyskane (…) pozwolą na wzmocnienie pozycji rynkowej, podniesienie wiarygodności oraz zwiększenie dynamiki jego rozwoju" – czytamy w komunikacie.

Zarząd liczy, że zaoferowanie akcji w ofercie publicznej pozwoli na osiągnięcie większej płynności obrotu akcjami.