Z tego transfery bieżące wyniosły 517,679 mln euro, a kapitałowe 408,767 mln euro.

Polska wpłaciła do budżetu UE w sierpniu 233,085 mln euro.

Od początku 2011 roku transfery środków unijnych do Polski wyniosły 9.569,483 mln euro, w tym czasie Polska wpłaciła do budżetu UE 2.480,151 mln euro.