Rekomendację sporządzono przy cenie akcji wynoszącej 4,00 zł. We wtorek o godz. 9:56 za akcję płacono 4,03 zł po wzroście o 0,75%.

"Przedstawiciele spółki w przeszłości twierdzili, że ich żądana stopa zwrotu dla inwestycji jest równa rentowności obligacji Skarbu Państwa. Z punktu widzenia inwestora oznacza to jej zaniżenie i ujemną wartość dla akcjonariuszy (mniejszościowych). Dlatego zrównoważenie szans i zagrożeń daje nasze neutralne nastawienie przy cenie docelowej 3,51 zł" - czytamy w raporcie.