W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 165,50 zł. We wtorek o godz. 10:10 za akcję płacono 134,90 zł po wzroście o 3,77%.

"Głównym czynnikiem warunkującym zysk ok. 10 mld zł jest dokończenie zawartej transakcji sprzedaży pakietu 24,4% akcji Polkomtela. Zysk po opodatkowaniu z tej transakcji ma wynieść 2 mld zł (10 zł na akcję) i jest uzależniony od zgody UOKiK-u (na co jest duża szansa do końca roku)" - czytamy w raporcie.