Zgodnie z przyjętym we wtorek przez rząd projektem budżetu na 2012 r. deficyt ma wynieść 35 mld zł. Dochody określono na poziomie 292 mld 813 mln zł, a wydatki 327 mld 813 mln zł. Wzrost PKB ma wynieść 4 proc., zaś inflacja średnioroczna 2,8 proc. Prognozowany wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych to 3,1 proc.

Zbigniew Kruszyński z NSZZ "Solidarność" ocenił w rozmowie z PAP, że polityka rządu sprowadza się do ograniczania deficytu kosztem najuboższych Polaków. "Zmiany w projekcie budżetu na 2012 rok dotyczące spraw społecznych są minimalne" - podkreślił.

Jak wyjaśnił Kruszyński, zgodnie z prawem w przyszłym roku ma nastąpić weryfikacja progów dochodowych uprawniających do świadczeń pomocy społecznej oraz rodzinnych. "Od 2004 roku progi dotyczące świadczeń rodzinnych są zamrożone. Wówczas z nich korzystało 5,5 mln osób, a obecnie tylko 2,7 mln. Należy liczyć się z dalszym spadkiem świadczeniobiorców" - ocenił.

Kruszyński zaznaczył, że jest to bardzo niepokojące z powodu obecnej sytuacji demograficznej w Polsce. Podkreślił, że polskie rodziny chcące ubiegać się o pomoc społeczną, muszą mieć dochody znacznie poniżej minimum egzystencji. "Obecna polityka rządu w żaden sposób nie poprawia sytuacji najuboższych" - powiedział.

"Świadczenie pielęgnacyjne są jedynymi, które mają być zwaloryzowane. Ciekawe jednak, czy nie odbędzie się to kosztem 250 mln zł, które obiecano na zasiłki rodzinne w przyjętym w maju przez rząd projekcie budżetu na 2012 rok" - dodał Kruszyński.

W projekcie zagwarantowano zwiększenie świadczeń pielęgnacyjnych dla wszystkich, w których rodzinach jest osoba niepełnosprawna wymagająca całodobowej opieki. Świadczenie ma wzrosnąć z 520 do 620 zł już w listopadzie, a do początku przyszłego roku powinna być już gotowa odpowiednia zmiana ustawowa. Takich rodzin jest 170 tys.

Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Jan Guz powiedział we wtorek PAP, że rząd złamał ustawę o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, ponieważ nie przekazał stronie społecznej do konsultacji projektu budżetu na 2012 r. "Zgodnie z ustawą powinien to zrobić na co najmniej 20 dni przed skierowaniem projektu do Sejmu" - wyjaśnił. (Projekt ma trafić do Sejmu do 30 września - PAP).

Guz zapowiedział, że "działania rządu w zakresie prac nad przyszłorocznym budżetem będą w środę przedmiotem oceny rady OPZZ".