Przez pięć lat udało się to tylko ośmiu badaczom z naszego kraju, dodaje gazeta. W tym czasie naukowcy z Wielkiej Brytanii czy Niemiec wzięli miliony euro.

ERC to założona w 2007 r. przez Unię Europejską instytucja, która finansowo wspiera rozwój nauki. Jej budżet na lata 2007-2013 wynosi 7,5 mld euro. W tym roku wśród naukowców rozdzielono 670 mln euro na 480 projektów. Dwaj Polacy dostali łącznie nieco ponad 3 mln euro.

Polska od lat jest w ogonie państw, z których naukowcy dostają granty. W tym roku zajmujemy osiemnaste miejsce na 21 krajów. W czołówce są Brytyjczycy, Niemcy, Francuzi, Holendrzy. Za nami są Czesi, Estończycy i Słoweńcy, którzy dostali po jednym grancie.