Stawka POLONIA została wyznaczona we wtorek na poziomie 3,43%. W środę sytuacja nie powinna ulec istotnej zmianie. Dopiero w czwartek wzrost oprocentowania na rynku depozytów międzybankowych powinna przynieść 1-dniowa operacja dostrajająca NBP.

Na rynku SPW i kontraktów IRS doszło we wtorek do dalszego silnego spadku rentowności. Rynek wyraźnie odreagowuje gwałtowne spadki cen z ostatnich tygodni. Od początku września do końca zeszłego tygodnia w sektorach 5 i 10 lat rentowności SPW wzrosły o prawie 60 pb. Od piątkowej interwencji BGK na rynku długu odreagowanie doprowadziło już do zniesienia prawie połowy z wspomnianej przeceny. Warto wspomnieć, że w sektorze 2-letnim notowania obligacji przez cały ten okres pozostawały stabilne, poruszając się w wąskim przedziale 4,40%-4,55%.

Powodów umocnienia notowań na rynku stopy procentowej w tym tygodniu należy upatrywać przede wszystkim w informacjach napływających z Europy, póki co jednak będących spekulacjami i niepotwierdzonymi plotkami. W ocenie inwestorów zmniejsza się prawdopodobieństwo scenariusza niekontrolowanej niewypłacalności Grecji, co groziłoby pogłębieniem wcześniejszej wyprzedaż. Wciąż jednak nie jest jasne, czy Grecja ostatecznie otrzyma środki w ramach kolejnej transzy pomocy (8 mld EUR), co naszym zdaniem jest prawdopodobne, czy jednak dojdzie do restrukturyzacji zadłużenia, ale już pod kontrolą instytucji międzynarodowych i w ramach opracowanych wcześniej procedur. W przypadku jednak scenariusza restrukturyzacji zadłużenia elementem takiego planu byłoby wskazywane rozszerzenie kompetencji i bazy kapitałowej EFSF (nie są do końca znane źródła finansowania, czy będą to np. pożyczki z EBC), ale także wprowadzenie mechanizmów pozwalających na wzmacnienie bazy kapitałowej instytucji finansowych.

Perspektywy rynku wciąż pozostają niepewne i będą uzależnione od informacji napływających z Europy. Chociaż w dłuższym okresie spodziewamy się spadku rentowności, to jednak trudno jest powiedzieć, czy obecne spekulacje wystarczą, aby ceny SPW mogły dalej rosnąć.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane, jako propozycja nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. PKO BP SA dołożył wszelkich starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. PKO BP SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale.