Jak poinformowała spółka, realizacja inwestycji poprawi bezpieczeństwo przesyłu gazu w rejonie Pomorza, umożliwi transport zwiększonych ilości surowca oraz stworzy warunki rozwoju rynku gazu na tym obszarze. Dzięki tej inwestycji nastąpi także ujednolicenie parametrów technicznych sieci przesyłowej od węzła Gustorzyn do rejonu Gdańska i planowanego podziemnego magazynu gazu Kosakowo - podał Gaz-System.

"Podstawą prowadzonej polityki energetycznej są inwestycje w infrastrukturę.(...) Uruchomiony dzisiaj gazociąg Włocławek-Gdynia stanowi jedną z ośmiu strategicznych inwestycji realizowanych na podstawie specustawy w ramach budowy Terminalu LNG w Świnoujściu. Gazociąg ten w przyszłości posłuży także do przesyłu gazu ze złóż niekonwencjonalnych" - skomentował wiceminister skarbu Mikołaj Budzanowski.

W ocenie prezesa Gaz-Systemu Jana Chadama rozbudowa polskich gazociągów przesyłowych jest istotna z punktu widzenia liberalizacji rynku gazu ziemnego, gdyż przyczynia się do zwiększania konkurencji. "Uruchomienie gazociągu Włocławek-Gdynia pozwoli na podłączenie do sieci przesyłowej nowych podmiotów z województwa pomorskiego chcących prowadzić swoją działalność w oparciu o wykorzystanie gazu ziemnego" - ocenił Chadam.

Jak podała też spółka, gazociąg Włocławek-Gdynia jest dofinansowany ze środków Europejskiego Programu Rozwoju Regionalnego UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dofinansowanie w wysokości ok. 31 mln złotych objęło budowę 64 kilometrów gazociągu, której wartość wynosi 118 mln zł.

W 2011 roku GAZ-SYSTEM S.A., poza gazociągiem Włocławek-Gdynia, ukończył budowę Tłoczni gazu w Goleniowie oraz Tłoczni Gazu w Jarosławiu. Spółka uruchomiła także nowe połączenie międzysystemowe Polska-Czechy.