Najwyższe minimum w Luksemburgu

Na najwyższe gwarantowane przez państwo wynagrodzenie mogą liczyć pracownicy z Luksemburga – zarobią tutaj pięć razy więcej niż w Polsce - 1758 euro - wynika z raportu opracowanego przez portal wynagrodzenia.pl. Drugą pozycję w rankingu zajmuje Irlandia z płacą minimalną na poziomie 1462 euro, a trzecią Holandia – 1424 euro. Wyjątkowo hojna jest też Belgia i Francja, gdzie minimalne wynagrodzenie wynosi odpowiednio 1415 euro i 1365 euro.

>>> Czytaj też: Ranking wynagrodzeń na świecie. Zobacz, gdzie zarabia się najwięcej

Zadłużona po uszy Grecja oferuje swoim obywatelom prawie 2,5 razy tyle, co polski rząd - 863 euro.

Najmniejsze pensje minimalne to domena Rumunii i Bułgarii, które zapewniają wynagrodzenie na poziomie 157 euro i 123 euro, co stanowi 45 proc. i 35 proc. płacy minimalnej w Polsce.

Kolejność w rankingu niewiele zmienia w przypadku uwzględnienia parytetu siły nabywczej ustalonych wynagrodzeń – Polska nadal zajmuje 12 miejsce w UE. Płaca minimalna w Luksemburgu stanowi wówczas 264 proc. polskiej stawki, a wynagrodzenie minimalne pracowników w Bułgarii – 44 proc. polskiej płacy.

Sytuacja Polski w porównaniu do pozostałych krajów ulega zmianie, gdy przeanalizujemy poziom PKB na mieszkańca w 2010 r. wyrażony w PPS, czyli tzw. realny wskaźnik zamożności poszczególnych państw z płacą minimalną. Polska spada wówczas na 16. miejsce w zestawieniu, co oznacza, że 4 kraje o wyższym PKB mają niższe wynagrodzenie minimalne niż w Polsce.

Wynagrodzenia idą w górę, ale coraz wolniej

Zgodnie z decyzją rządu podjętą 13 września tego roku, od 2012 r. stawka minimalnego wynagrodzenia w Polsce zwiększy się o 8,2 proc. i wyniesie 1500 zł brutto. Przez 6 lat do 2010 r. niemal wszystkie kraje europejskie wpisały się trend podnoszenia płacy minimalnej, jednak w 2011 r. większość państw zamroziła bądź tylko nieznacznie zwiększyła wysokość stawki.

>>> Czytaj też: Winiecki: Płaca minimalna szkodzi ubogim

W latach 2004-2010 liderem podwyżek w Europie była Łotwa, która podniosła nominalną płacę aż o 113 proc. O ponad 100 proc. płacę zwiększyły też Słowacja, Rumunia i Bułgaria. Polskie wynagrodzenie minimalne wzrosło w tym czasie o 83 proc. – to piąty najlepszy wynik w Europie. Co ciekawe, najmniejszą dynamikę wzrostu płacy minimalnej zanotowano w krajach najbardziej rozwiniętych – w Holandii i Francji stawki poszły w górę  o 11 proc. w ciągu 6 lat, a w Wielkiej Brytanii – jedynie o 2 proc.

Rośnie udział płacy minimalnej w średnich zarobkach w Polsce

Jak wynika z danych Eurostatu za 2009 r., przytaczanych przez portal wynagrodzenia.pl, płaca minimalna w Grecji stanowi aż 51 proc. przeciętnego wynagrodzenia w tym kraju – jest to jedyny kraj w Europie, w którym stosunek ten przekroczył 50 proc.

Dla porównania – polska płaca minimalna to obecnie równowartość 40 proc. średniej pensji, przy czym w latach 2004-2009, to właśnie Polska zanotowała największy w Europie wzrost udziału płacy minimalnej w przeciętnym wynagrodzeniu miesięcznym. W połowie krajów europejskich udział minimalnego wynagrodzenia w średnich zarobkach w tym czasie zmalał.