Bioton

Bioton zrealizował na rzecz GlaxoSmithKline pierwszą dostawę w ramach umowy zawartej w grudniu 2010 r. na dystrybucję na terenie Rosji insuliny produkowanej przez Bioton. W sierpniu tego roku Bioton dostarczył także pierwszą partię wstrzykiwacza do podawania insuliny - poinformował Bioton w komunikacie. Zgodnie z umową zawartą w grudniu 2010 r. z tytułu udzielenia wyłączności GlaxoSmithKline zobowiązał się do zapłaty na rzecz Biotonu jednorazowego wynagrodzenia w wysokości 7 mln USD, płatnego w ratach. Pierwsza płatność, w wysokości 2,5 mln USD z tytułu udzielenia praw do sprzedaży, uzależniona była od realizacji wspomnianych dostaw. Umowa została zawarta na okres 15 lat, z możliwością jej przedłużenia o kolejne 5 lat. >>>>

Coal Energy

Donprombiznes LLC, spółka zależna działającego na Ukrainie producent węgla Coal Energy, nie została dopuszczona do kolejnego etapu przetargu na koncesje na użytkowanie państwowych kopalni Sverdlovanthracite i Rovenkianthracite z przyczyn formalnych, podała spółka. Chodziło o wymagane poziomy produkcji węgla. Spółka zapowiedziała, że nie odwoła się od decyzji ukraińskiego Ministerstwa Energetyki i Węgla. "Niemniej jednak rada dyrektorów Coal Energy chce zapewnić, że akwizycje SA fundamentalnym elementem strategii spółki. Spółka weźmie udział w kolejnych przetargach na kopalnie, organizowanych przez Ministerstwo Energetyki i Węgla" - głosi komunikat. Koncesje kopalni Sverdlovanthracite i Rovenkianthracite obowiązuja przez 49 lat.

LS Tech Homes

Spółka budowlana LS Tech Homes pozyskała 1,25 mln zł z emisji akcji i jesienią planuje debiut na NewConnect. Dwuletni program inwestycyjny spółki sięga łącznie ok. 40 mln zł, poinformował LS Tech Homes w komunikacie. „LS Tech Homes, bielska spółka z branży budowlanej, z sukcesem zakończyła prywatną emisję akcji. Wartość objętych przez inwestorów walorów wyniosła 1,25 mln zł. Nowi inwestorzy będą stanowili 7,58% w kapitale akcyjnym spółki. Debiut jest planowany na jesień 2011 roku" - czytamy w komunikacie. Firma specjalizuje się w innowacyjnych rozwiązaniach konstrukcyjnych dla budownictwa mieszkaniowego. LSTH posiada dwie hale o łącznej powierzchni 2500 m.kw. wraz z liniami produkcyjnymi do produkcji paneli i kompozytów do budowy energooszczędnych domów. "Pozyskany kapitał spółka przeznaczy przede wszystkim na budowę kolejnych dwóch podobnych obiektów, jak i na dokończenie badań związanych z optymalizacją rozwiązań, gdyż wiele z nich jest unikalnych na skalę światową. Koniec inwestycji w wyniku, której powstaną kolejne zakłady produkcyjne w środkowej i północnej Polsce planowany jest na 2013 r." - czytamy dalej.
Firma podała, że w związku z intensywnym rozwojem jak i zatwierdzonym harmonogramem działań, w najbliższym czasie uruchomi produkcję paneli oraz sprzedaż płyt magnezowych opatrzonych stosownymi aprobatami technicznymi. "Ogólna wartość inwestycji na pierwsze 2 lata działalności sięga blisko 40 mln zł" – zaznaczono w komunikacie.

Cersanit

Akcjonariusze producenta armatury Cersanitu mają zdecydować 24 października o emisji od 50 mln do 108,19 mln akcji serii H z prawem poboru, podała spółka w projektach uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie. Obecnie kapitał spółki dzieli się na 216 384 043 akcje. "Podwyższenie kapitału dokonane zostanie w drodze oferty publicznej poprzez emisję nie mniej niż 50.000.000 i nie więcej niż 108.192.021akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 10 groszy każda" – czytamy w projektach uchwał. Termin ustalenia prawa poboru wyznaczono na 28 listopada 2011 roku. Na dwie dotychczasowe akcje przypadać będzie 1 walor nowej emisji, podała spółka.

Milkiland

Analitycy Concorde Capital, w raporcie z 28 września, podtrzymali rekomendację „kupuj” akcje producenta nabiału działającego na Ukrainie i w Rosji Milkiland N.V. >>>>  

CEZ

Analitycy JPMorgan, w raporcie z 29 września, podnieśli zalecenie inwestycyjne dla akcji czeskiej spółki energetycznej CEZ do „przeważaj” z „neutralnie”.>>>>  

JSW

Raportem z 28 września analitycy Citigroup rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla walorów Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) od zalecenia „kupuj”. >>>>  

W kopalni Zofiówka, należącej do JSW, w październiku w ścianie G-4 rozpocznie pracę najwyższy w polskim górnictwie zmechanizowany kompleks ścianowy, który może pracować na wysokości powyżej 5 metrów. Eksploatacja kompleksem spowoduje zwiększenie wykorzystania zasobów pokładu o około 55 tysięcy ton - podała JSW w komunikacie prasowym. "To kolejny po strugu kompleks, który pozwoli nam zmaksymalizować wydobycie z miejsc, które do tej pory nie były dostępne. Dzięki strugom istnieje możliwość sięgania po najniżej zalegające pokłady węgla. Teraz, dzięki nowemu kompleksowi ścianowemu będziemy mogli wybierać pokłady sięgające wysokości nawet powyżej 5 metrów" - powiedział cytowany w komunikacie Czesław Kubaczka, dyrektor kopalni Borynia-Zofiówka. JSW podała, że aktualnie posiadane przez kopalnię wyposażenie ścian umożliwia eksploatację pokładów wyłącznie o miąższości do 3,6 m. "Eksploatacja ściany G-4 pozyskanym kompleksem wysokim spowoduje zwiększenie wykorzystania zasobów pokładu o około 55 tysięcy ton" - poinformowała JSW.

Bogdanka

Analitycy Domu Maklerskiego BZ WBK obniżyli rekomendację dla spółki Lubelski Węgiel Bogdanka do "trzymaj" z "kupuj" oraz cenę docelową do 122 zł z 135 zł, wynika z raportu datowanego na 28 września.>>>>  

Sunex

Spółka Sunex, która w czwartek zadebiutowała na rynku NewConnect, planuje w ciągu dwóch lat wejście na rynek główny GPW. Do tego czasu firma nie planuje kolejnych emisji akcji. - powiedział PAP prezes zarządu Romuald Kalyciok. "Naszym celem jest debiut na rynku głównym GPW w ciągu dwóch najbliższych lat" - powiedział prezes. Z niedawnej emisji 1.232.278 akcji C spółka pozyskała środki w wysokości 554.525 zł brutto. "Po debiucie na rynku NewConnect nie planujemy dalszych emisji akcji" - powiedział Kalyciok. Prezes na spotkaniu z inwestorami podtrzymał prognozę 31 mln zł przychodów oraz 400 tys zł zysku netto na 2011 rok. 68 proc. zysków Sunex pochodzi z rynków zagranicznych. "Sprzedajemy głównie w Niemczech, Austrii oraz Szwajcarii. Zastanawiamy się również nad ekspansją na rynki wschodzące, takie jak Indie, Brazylia oraz do państw afrykańskich" - powiedział prezes. W dokumencie informacyjnym Sunex poinformowała, że fundusze pozyskane dzięki emisji akcji zostały przeznaczone na trzy cele: rozbudowę zakładu produkcyjnego, rozbudowę laboratorium testowego oraz promocję spółki. Sunex jest producentem rozwiązań techniki solarnej w Europie. Oferuje m.in. kolektory słoneczne, podgrzewacze solarne, stacje wymiany ciepła. Firma działa od 2002 roku, zatrudnia około 160 osób.