Wartość kredytów zagrożonych dla przedsiębiorstw udzielonych w złotych spadła o 1,1 proc. m/m i zmniejszyła się w ujęciu rocznym o 0,3 proc. do 22.925,0 mln zł, przy czym wartość takich kredytów dla małych i średnich firm spadła o 0,1 proc. w skali miesiąca i wzrosła o 3,6 proc. rok do roku do 16.511,0 mln zł w sierpniu.

Wartość kredytów zagrożonych dla gospodarstw domowych w skali miesiąca zwiększyła się o 2,0 proc. i wyniosła 37 mld zł na koniec sierpnia; ich wzrost w ujęciu rocznym wyniósł 13,4 proc. Wartość zagrożonych kredytów mieszkaniowych wzrosła w porównaniu z poprzednim miesiącem o 3,6 proc. do 6.512,0 mln zł oraz o 33,3 proc. r/r, w tym kredytów w złotych zwiększyła się o 2,8 proc. m/m i o 32,8 proc. r/r do 3.623,0 mln zł, a w CHF - odpowiednio o 4,8 proc. m/m i o 34,1 proc. r/r do 2.709,0 mln zł.