Wydarzeniem czwartku było głosowanie niemieckiego Bundestagu nad rozszerzeniem Europejskiego Funduszu Stabilności Finansowej (EFSF). Inwestorzy słusznie założyli, że Niemcy powiedzą ‘tak’. Nie pomylili się. Za głosowało 523 parlamentarzystów, przeciw było zaledwie 85.

Znacznie większą niespodziankę, przyczyniając się do znaczącej poprawy nastrojów na rynkach finansowych, sprawiły amerykańskie dane. W minionym tygodniu liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych spadła w USA do 391 tys. z 428 tys. i była najniższa od kwietnia br. Lepsze od prognoz, chociaż już w umiarkowanym stopniu, były finalne dane nt. wzrostu gospodarczego w II kwartale br. PKB wzrósł o 1,3%, po tym jak w I kwartale wzrost sięgnął zaledwie 0,4%.

Złoty umocnił się na fali lepszych nastrojów. Dostał również silne wsparcie ze strony BGK, który podobnie jak w ostatni piątek, wymieniał na rynku walutę, powodując w godzinach popołudniowych zauważalny spadek jej notowań w relacji do złotego. Takim wsparciem nie były zaś, opublikowane przez Narodowy Bank Polski, dane o bilansie płatniczym. W II kwartale deficyt na rachunku obrotów bieżących sięgnął 3,43 mld EUR, wobec 2,5 mld EUR deficytu szacowanego przez rynek i wobec 3,1 mld EUR deficytu w pierwszych trzech miesiącach roku.

Nastroje na rynkach globalnych pozostaną głównym wyznacznikiem notowań polskich par również w piątek. Tym razem, w większym stopniu niż zwykle, nastroje te będą zależały nie od spekulacji odnośnie przyszłości Strefy Euro, ale od danych makroekonomicznych. W nocy zostanie opublikowana seria raportów z Japonii, czemu towarzyszyć będzie sierpniowy odczyt indeksu PMI dla Chin. Przed południem inwestorzy poznają bardzo ważne wstępne dane o inflacji HICP w Strefie Euro. W drugiej części dnia natomiast raporty o dochodach i wydatkach Amerykanów oraz indeksy Chicago PMI i Uniwersytetu Michigan.

Przedstawione w powyższym opracowaniu treści , sporządzone z najwyższą starannością i według najlepszej wiedzy autora, mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowią one porady inwestycyjnej, ani rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Dom Maklerski X-Trade Brokers S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych danych, ani za szkody poniesione w ich wyniku. Transakcje na instrumentach inwestycyjnych, w szczególności instrumentach wykorzystujących dźwignię finansową zawsze związane są z ryzykiem i mogą w efekcie przynieść zyski oraz straty, przekraczające zaangażowany przez inwestora kapitał początkowy.