"Zgodnie z umową cena nabycia udziałów wyniesie 31,8 miliona USD, ustalona jako wartość przedsiębiorstwa, w tym wartość pożyczki na dzień zamknięcia transakcji, udzielonej spółce przez podmiot powiązany ze sprzedającymi, która również będzie przedmiotem spłaty przez Netię" - poinformowano w komunikacie.

Spółka podała, że cena za udziały zostanie dodatkowo skorygowana o różnicę w bilansie spółki pomiędzy stanem na dzień 31 grudnia 2010 r. a datą zamknięcia transakcji.

Zamknięcie transakcji zostało uzależnione od spełnienia się warunku zawieszającego w postaci uzyskania przez Netię zgody organu antymonopolowego na dokonanie koncentracji w terminie sześciu miesięcy od daty zawarcia umowy. Termin ten może zostać przedłużony do dziewięciu miesięcy.